Kan vi tenke nytt om barnevernets forebyggende arbeid? Skolelos prøves nå ut fire steder i landet. Du kan lese om oppstarten av prosjektet i bloggen vår.

 


Skolelos er et av flere prosjekter i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets satsing for å bedre skole- og opplæringssituasjonen for barn med hjelp fra barnevernet.

Tiltaket er utviklet gjennom en tjenestedesignprosess, og er basert på erfaringer med Ungdomslos og Supported Employment (SE). Målet med tiltaket er å bedre skolesituasjonen til ungdom i alderen 12-18 år.

Du kan lese mer om tiltaket ved å velge i menyen ovenfor.