Skolelos er et nytt tiltak for barnevernet

Les mer om Skolelos

Skolelos gir tett individuell oppfølging

Les mer om Skolelos

Gir ungdommen medvirkning og selvbestemmelse

Les mer om Skolelos

Med mål om en bedre skolesituasjon

Les mer om Skolelos
Skolelos

Alle skal ha like skolemuligheter

Mestring av skole er det som har størst betydning for voksenlivet. Samtidig vil færre enn 40 prosent av barn med tiltak fra barnevernet fullføre vidergående, mot 80 prosent av resten av elevene. Slik trenger det ikke være, men det er nødvendig å tenke nytt for å bedre skolesituasjonen for barn og unge i barnevernet.

Skole + barnevern = Skolelos

Skolelos er et tiltak for det kommunale barnevernet som skal øke skolegjennomføring blant ungdom i alderen 12-18 år som har barnevernstiltak i hjemmet. Målet med Skolelos er å gi de unge verktøy til å selv bestemme og utvikle sine egne løsninger.

Skole gjøres best på skolen

Skolelos bygger på inkluderingskompetanse. Målet er at de unge skal kunne delta i en ordinær skolehverdag så raskt som mulig. Gjennom et tett og personlig samarbeid er det mulig å tilrettelegge med utgangspunkt i den enkeltes interesser og motivasjon.