Skolelos – et tiltak under utvikling!

Skolelos er utviklet med utgangspunkt i den eksisterende losordningen, og legger vekt på tett, individuell oppfølging. Tiltakets målgruppe er ungdom i alderen 12-18 år som har barneverntiltak i hjemmet, og som står i fare for å gjennomføre ungdomsskolen med svak måloppnåelse eller ikke gjennomføre videregående opplæring. Målet med Skolelos er å styrke skolesituasjonen for disse ungdommene.

Skolelos er utviklet som et rammeverk og arbeidsverktøy, og er ikke et tradisjonelt manualbasert tiltak. Tiltaket skal særlig jobbe for å styrke ungdommens medvirkning og styrke ungdommens faglige utvikling gjennom å støtte ungdommen og familien i å tilrettelegge for en god skolesituasjon. Tiltaket skal svare på barnevernets behov for en strukturert arbeidsprosess, men samtidig så fleksibelt at Skolelosen kan gi tilpasset og individuell oppfølging til det beste for ungdommen. En sentral målsetting er at ungdommen skal være i sentrum for tiltaket. Det skal være et brukersentrert fokus, med høy grad av medbestemmelse.