Skolelos

Hvorfor implementere Skolelos?

Den beste investeringen en kommune kan gjøre

I Norge er videregående opplæring en betingelse for fagbrev og opptak til høyere utdanning. Da er det bekymringsfullt at hver tredje ungdom ikke fullfører videregående opplæring. Få investeringer gir bedre avkastning enn skolegjennomføring. Beregninger har vist at en økning med 10 prosentpoeng som består videregående kan spare samfunnet mellom 5,4 og 8,8 milliarder kroner årlig.

Et tiltak som virker

Skolelos bygger på tilnærmingen Supported Employment. Studier viser at selv om tilnærmingen er ressurskrevende, kan det gi dobbelt så god effekt som mer tradisjonelt inkluderingsarbeid. I 2018 har Skolelos vært under utvikling og utprøving i fire norske barnevernstjenester. De foreløpige resultatene tyder på svært god effekt for målgruppen

Økt fokus på skole i barnevernet

Arbeidet med å utvikle Skolelos er et av flere prosjekter i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets satsing for å bedre skole- og opplæringssituasjonen for barn med hjelp fra barnevernet. Vi vet at dette er en sårbar gruppe som gjør det systematisk dårligere i skolen enn andre barn. Å rette en tidlig, forebyggende innsats mot denne gruppen vil kunne gjøre en betydelig forskjell for den enkelte samt redusere behovet for senere tiltak, hindre skolefrafall og fremtidig utenforforskap.