Skolelos

Gratulerer med et godt valg!

Når dere nå ønsker å implementere Skolelos i din kommune betyr det å innføre nye arbeidsmåter. Erfaringer fra barnevernstjenester som har implementert Skolelos har vist viktigheten av å ha kunnskap om implementeringsprosesser, samt konkrete verktøy for å lykkes med endringene.

Basert på lærdommer fra tidligere implementeringer av Skolelos har vi samlet en rekke råd og verktøy. Fremgangsmåten som er beskrevet under er selvsagt bare en av mange fremgangsmåter, og dere vet selv best hva som kreves for å få til endring i deres organisasjon. Vi tror likevel denne veilederen kan være til god og konkret hjelp for kommuner som skal starte eller allerede er i gang med å implementere Skolelos.

Veilederen er delt inn i tre faser: Adopsjon, implementering og vedlikehold.

Ønsker tilgang til den detaljerte implementeringsguiden? Kontakt oss her.

Bestem og forbered dere!

Opprettholde og videreutvikle!