Skolelos

Til ungdom og foreldre

Skolelos er et nytt tiltak i barnevernet som er frivillig å delta i, men som krever at du er i alderen 12 til 18 år.

I Skolelos har vi målet om å gjennomføre mer skole i sentrum av alt vi gjør. Vi mener at med rett hjelp kan alle få til skolen. Måten vi hjelper på er litt annerledes enn mange andre. Det er ungdommene selv som setter målene vi jobber etter og bestemmer hvordan målene skal nås.

Skolelosen støtter opp og bidrar i det tempoet dere er klar for. På en måte kan dere se på Skolelosen som en egen private coach som har tro på at alle mennesker får ut mest av sitt potensial om de selv får bestemme hva de ønsker og hvordan de skal få det til.

Undersøk med ditt kommunale barnevern om dere har Skolelos.

Ikke alle kommuner har Skolelos, men det finnes alltid noen som kan og vil hjelpe deg!

Ung.no kan du finne en liste med hvem du kan kontakte.