Skolelos

Hva er spesielt med Skolelos?

Tabellen viser forskjellene mellom skolelosmodellen og andre, mer miljøterapeutiske tilnærminger: