Hva er Skolelos?

Skolelos er et nytt tiltak for det kommunale barnevernet utviklet på oppdrag fra Bufdir, som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med barnevernstiltak i hjemmet.

  • Skolelos er basert på erfaringer med Ungdomslos og Supported Employment (SE). Målet med tiltaket er å bedre skolesituasjonen til ungdom i alderen 12-18 år.
  • Skolelos benytter en modell – LosLoop – basert på studier om inkludering og sosial innovasjon.
  • Skolelosen prioriterer nær dialog med den aktuelle ungdommen og hens hjelpere (foresatte, kontaktlærer og andre).
  • Medvirkning og selvbestemmelse er avgjørende. Tiltaket fokuserer utelukkende på ungdommens egne mål, evner og muligheter.
  • Skolelos er utviklet som et rammeverk og arbeidsverktøy, og er ikke et tradisjonelt manualbasert tiltak.
  • Alle kan få hjelp av Skolelos.