Deltakelse i prosjektet

Fire kommuner er nå med på laget for utprøvingen i 2018.  Om du ønsker å vite mer om Skolelos og mulighetene for din kommune er du fortsatt velkommen til å ta kontakt.


Skolelos skal prøves ut i tre norske kommuner. Vi skal samle erfaringer med implementeringen av tiltaket og tiltaket i seg selv. Prosjektet startet i august 2017, med planlagt fullføring i desember 2018.

Hva kan deltagerkommuner forvente?

  • Et nytt virkemiddel rettet mot en utsatt målgruppe kommunen alt har.
  • Mulighet til å delta i et spennende pilotprosjekt med nasjonal oppmerksomhet.
  • Opplæring, veiledning og implementering av Skolelosmodellen.
  • Økt tverretatlig samarbeid.

Hva må kommunen bidra med? 

  • Kommunen må stille med minst ett årsverk i prosjektperioden.
  • Kommunen må underskrive en intensjonsavtale som sikrer engasjement og gjennomføring.
  • Støtte på ledernivå.