Skolelos

Vil du arbeide som Skolelos?

En ny måte å tenke barnevern

Som Skolelos er ditt hovedmål å forbedre skolesituasjonen til ungdom i barnevernet. Du jobber etter en strukturert arbeidsmodell som likevel gir deg friheten som trengs for å gi tett og tilpasset oppfølging. Du og ungdommen samarbeider i kontinuerlige forbedringssirkler (Losloop). Her utvikler ungdommen sine egne løsninger, mens du tilbyr tilrettelegging og inkluderingskompetanse ved behov.

Et verdibasert tiltak

Skolelosmodellen bygger på erfaringer med ungdomslos og et faglig fundament hentet fra Supported Employment. Som Skolelos jobber du etter tre kjerneverdier: Tett og individuell oppfølging, medvirkning og selvbestemmelse, og lære i ordinær aktivitet.

Plasser og tren

Tradisjonelt har tilnærmingen til utenforskap blant ungdom vært å løse problemene først, for så å jobbe mot en gradvis tilnærming til fellesskapet. Som Skolelos vil du først og fremst støtte opp om aktiviteter som leder til mestring innenfor ordinær skole.

Les mer om hva som kjennetegner arbeidsmåten

Ønsker du mer informasjon om hva det innebærer å jobbe som Skolelos? Ta kontakt med oss.